Середа, 20.11.2019, 19:49
Вітаю Вас Гість | RSS
Форма входу
Категорії розділу
Пошук
Наше опитування
Оцініть якість послуг НБУВернадського
Всього відповідей: 4
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Бібліотека інформаційного суспільства

Каталог статей

Головна » Статті » Наукові досягнення » Різне

Публікації на тему комунікації (до 2003 р.)

Пошук у ЦНБ за терміном комунікація 04.07.2003 всього було 297 документів. Це список перших.

Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / Т.А. Скуратовська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
Вперше досліджено комунікативний, прагматичний, риторичний, соціолінгвістичний аспекти американського судового дискурсу, який є усну, переважно спонтанною комунікацією. Встановлено позалінгвальні фактори, що впливають на аргументацію в американському судовому дискурсі та зумовлюють вербальне оформлення аргументів. Визначено основні аргументи в американському судовому дискурсі та здійснено детальний аналіз їх особливостей. Обговорено напрямки мовної реалізації найбільш поширених варіантів тактики та прийомів аргументації в американському судовому дискурсі. Уточнено аргументативні властивості риторичних прийомів.

 

Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій [Електронний ресурс] / Т. Добко, І. Сіра // Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 21-25. — укp.
Проаналізовано розвиток бібліотечно-інформаційного обслуговування на сучасному етапі. Розглянуто теоретико-методологічні питання вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів, необхідність дослідження інформаційних запитів сучасного читача, охарактеризовано етичні аспекти культури бібліотечного обслуговування, проблеми формування позитивного образу сучасного бібліотечного фахівця, підвищення його соціального статусу. Докладно висвітлено кардинальні структурні зміни читацького контингенту наукових бібліотек України, що відбулися у 1990-х рр., які зумовлено загальним зміщенням пріоритетів і нормативно-ціннісних настанов у суспільстві та декомпозицією культурного середовища. Акцентовано увагу на деяких аспектах становлення професійної майстерності бібліотекарів-референтів.

 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02tvdbks.zip

 

Глобалізація комунікаційного простору і процеси національної ідентифікації у посткомуністичному світі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 [Електронний ресурс] / Т.Я. Лильо; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2001. — 21 с. — укp.
Досліджено вплив глобалізації комунікаційного простору на процеси національної ідентифікації в посткомуністичному світі, проаналізовано ідеологічну природу глобалізації, висвітлено особливості сучаснуої геоінформаційної ситуації та специфіки інформаційної мобільності нації за посткомуністичних умов. Аргументовано, що глобалізація не базується на якісно новій ідеології, а є продовженням інформаційного, політико-економічного впливів відносних переможців у "холодній війні", які сьогодні є лідерами комунікаційної революції. Доведено, що слабкість інформаційного поля нації зумовлена не тільки політикою інфоциду, але й специфікою геоінформаційної ситуації, в якій комунікаційний простір розподіляється на сфери підпорядкування інформаційно розвинутим країнам і транснаціональним корпораціям. Значну увагу приділено впливу нових комунікаційних умов, зокрема, гіпертекстового характеру інформаційного процесу на його зміст, макротексти, які дають ідентифікаційний код для цілісного розуміння суті людини в національному та всесвітньому вимірах. Досліджено основні способи семантизації з використанням національних засобів масової інформації.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01ltyips.zip

 

 

Документ і книга в системі соціальних комунікацій: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.08 [Електронний ресурс] / Г.М. Швецова; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2002. — 32 с. — укp.
Висвітлено статус документа та книги як його різновиду з позицій теорії соціальної інформаційної комунікації: історичний розвиток значень поняття "документ", визначення документа на підставі теорії соціальної інформаційної комунікації, функції та властивості документа, класифікацію документа за різними ознаками, функціональне визначення книги, типологію книги. Розглянуто місце документа та книги в системі соціальних комунікацій, а також проаналізовано основні бібліографознавчі концепції щодо визначення об'єкта бібліографії. Визначено нові методологічні підходи до розуміння системного об'єкта бібліографії з урахуванням сучасних соціально-комунікаційних інформаційних процесів у суспільстві.

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02sgmssk.zip

 

Етикетизація англо-американського наукового дискурсу: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / О.М. Ільченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 37 с. — укp.
Досліджено етикетизацію сучасного англо-американського наукового дискурсу як специфічну функціонально-комунікативну категорію, за допомогою якої реалізується персуазивна інтенція адресанта щодо поліпшення ефективності комунікації. Засобами передачі категорії етикетизації є комплекс вербальних текстуальних структурно-композиційних та інтерперсональних комунікативних одиниць, ряд яких є культурно забарвленими, а також невербальні візуально-риторичні засоби. До мовних засобів передачі етикетизації належать апроксиматори, індикатори епістемічної модальності, поступки та протиставлення, некатегоричного заперечення, умови, засоби вираження деперсоналізації, волюнтативної й деонтичної модальності, а також оцінні та емоційно-експресивні номінації, риторичні запитання і гіпофори. Етикетизація передається через модуляції категоричності та некатегоричності номінацій з тяжінням до некатегоричності на рівнях слова, речення й тексту та через структурування тексту. Стратегіями етикетизації є "зменшення" впливу на адресата, вуалювання негативної думки, виявлення солідарності з адресатом, привертання його уваги, полегшення декодування інформації.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02iomand.zip

 

Ефективність стратегій розвитку мобільного зв'язку в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 [Електронний ресурс] / І.В. Волк; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 19 с. — укp.
Дисертацію присвячено питанням стратегічного планування в підприємствах мобільних комунікацій. Запропоновано вдосконалену методику розробки стратегії з урахуванням специфіки галузі. Встановлено, що ефективність стратегії повинна визначатися за допомогою встановлених фінансово-економічних критеріїв, спрямованих на досягнення стратегічних цілей підприємства в реальних умовах ринкового середовища. Розроблено методику проведення та аналізу заходів по стимулюванню попиту на послуги мобільного зв'язку як інструменту ефективної політики ціноутворення з метою реалізації стратегії розвитку телекомунікацій на Україні.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99vivmzu.zip

 

 

Жанрова своєрідність і комунікативні властивості прози Наталі Саррот: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 [Електронний ресурс] / С.А. Іванова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18 с. — укp.
Проаналізовано жанрову своєрідність та комунікативні властивості прози письменниці. Зазначено, що Н.Саррот пропонує нову специфічну форму роману, за якої читач, звільняючись від традиційних оповідальних схем і читацьких стереотипів, повинен вступити в комунікацію з творцем-романістом за допомогою його твору, в протилежному випадку, твір не буде зрозумілим й осмисленим. Комунікація за Н.Саррот має складну, багаторівневу характеристику, письменниця запропонувала якісно новий підхід щодо використання лексики та мовлення.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01isapns.zip

 

 

 

Виражальні засоби мовного дискурсу у метахудожньому контексті: Автореф. дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.01 [Електронний ресурс] / А.П. Овчиннікова; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2002. — 32 с. — укp.
Досліджено риторику, мистецтво художнього читання та сценічну мову за їх комунікативними ознаками, структурними характеристиками як єдину систему. У метахудожньому контексті обгрунтовано можливість застосування системного підходу для аналізу мовного дискурсу. Визначено етапи інтерпретації та способи сприймання тексту. Представлено процедури розуміння тексту як системи різних видів. Досліджено традиції риторіки в Україні та визначено тенденції розвитку сучасного мистецтва мови. Розглянуто художнє читання як один з видів мистецтва, розкрито зміст поняття мистецтва художнього читання. Викладено засоби техніки сценічної мови.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02oapdmk.zip

 

 

Висловлювання з негативною оцінкою адресата в сучасній англійській мові (комунікативно- прагматичний аспект): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Крисанова; Київський держ. лінгвістичний ун-т. — К., 1999. — 20 с. — укp.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99ktasam.zip

 

 

Вікова диференціація стратегій і тактик дискурсу в сучасній англійській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / О.М. Галапчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18 с. — укp.
Досліджено мовленнєву поведінку представників різних вікових груп та проаналізовано стратегії й тактики англійського дискурсу, зумовлені віком комунікантів. За результатами системного аналізу виявлено універсально-вікові, преферентно-вікові та ексклюзивно-вікові особливості мовленнєвої поведінки дітей/підлітків і дорослих, виділено три класифікації форм звертань представників різних вікових груп за критеріями: кількість адресатів, ступінь вираження адресата, типовість/нетиповість даної форми звертання до адресата певної вікової групи. Проаналізовано функції форм звертань у мовленні представників різних вікових груп, виявлено універсально-вікові, преферентно-вікові та ексклюзивно-вікові мовленнєві стратегії і тактики представників різних вікових груп у 14 найчастіших ситуаціях спілкування. Розглянуто особливості реалізації інформативної та комунікативної інтенції, проаналізовано вибір форми реалізації мовленнєвих актів представниками різних вікових груп.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00gomsam.zip

 

 

Гносеологічний аспект філософського символізму: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.02 [Електронний ресурс] / П.В. Кретов; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2000. — 20 с. — укp.
Дисертацію присвячено з'ясуванню специфіки проблематики людського пізнання під кутом зору концепції філософського символізму. Розглянуто поняття "символ" та "символізація" на засадах базових положень діалектичної методології та комунікативно-діалогічного тлумачення соціокультурного універсуму. Визначено, що символ як філософсько-культурологічна категорія актуально релевантний для осягнення інтенційованості, механізмів форм людського пізнання; акцентовано увагу на динамічній природі символа (процесуальність символіки) у соціокультурному та спекулятивному пізнанні, обгрунтовано його суттєвий діалогізм, людиновимірність та орієнтованість на творче перетворення дійсності. З'ясовано продуктивність використання у гносеології та методології пізнання концептуальних моделей філософського символізму.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00kpvgas.zip

 

 

Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика (на матеріалі тижневика Newsweek): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / А.М. Коваленко; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.
Досліджено структурні, семантичні та прагматичні особливості заголовка англомовного журнального мікротексту-повідомлення. Поєднання трьох даних аспектів вивчення заголовка дає можливість визначити його роль у репрезентації текстової інформації. Проаналізовано структурні моделі, що використовуються у заголовках журнального мікротексту-повідомлення. Розвинуто питання про функції, які виконує заголовок. Розкрито роль заголовка у смисловій організації всього мікротексту, наведено класифікацію семантичних типів заголовків і встановлено логіко-семантичні відношення між заголовком і текстом повідомлення. Виявлено прагматичні типи заголовків у комунікативній системі адресант - адресат, встановлено критерії та умови транспортування одного прагматичного типу заголовка в інший тощо. Наведено нові дані щодо функціональної спрямованості заголовків, що виражаються іронічними мовленнєвими актами та впливають на сприйняття інформації адресатом.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02kamssp.zip

 

 

Засоби реалізації комунікативності у науково-технічних текстах (на матеріалі текстів технічної реклами і анотацій науково-експериментальних статей): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / С.В. Подолкова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19 с. — укp.
Досліджено лексичні, синтаксичні та структурні засоби реалізації комунікативності у текстах технічної реклами та анотацій науково-експериментальних статей. Комунікативність трактовано як здатність тексту передавати інформацію, що забезпечує найефективнішу реалізацію комунікативного наміру автора. Характер мовних одиниць та структурно-композиційна організація текстів, зазначених жанрів, обумовлені їх комунікативними функціями. Домінуюча комунікативна функція текстів технічної реклами - вплив на цільового читача і переконання його в перевагах рекламованого об'єкта - реалізується за допомогою епістемічних та лінгвістичних засобів, що одночасно впливають на інтелект і почуття адресата. Експресивно-емоціонально-оцінні засоби у текстах технічної реклами допомагають передати технічну інформацію з максимальною ефективністю. Вплив анотацій до текстів науково-експериментальних статей здійснюється фактичною стороною інформації та її вірогідністю, що обумовлено провідною комунікативною функцією текстів даного жанру - функцією повідомлення. Домінуюча експліцитна фактична інформація є засобом реалізації комунікативності на рівні змісту. Кожний елемент композиції текстів технічної реклами має конкретну прагматичну задачу, виконання якої забезпечило реалізацію прагматичної настанови тексту. Принцип подання інформації у текстах (переважно дедуктивний) має на меті реалізацію прагматичної спрямованості. Лексичні, синтаксичні, структурно-композиційні особливості досліджуваних текстів є засобами реалізації їх комунікативності.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01psvntt.zip

 

 

Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління: Автореф. дис... канд. наук з державного управління: 25.00.01 [Електронний ресурс] / Л.М. Руіс Мендісабаль; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2001. — 19 с. — укp.
Здійснено аналіз функціонального статусу, зв'язків з громадськістю як комунікативного аспекту державно-управлінської діяльності у контексті сучасних процесів системної трансформації українського суспільства. Запропоновано оригінальну концептуальну модель зв'язків з громадськістю, що дозволяє висвітлити специфіку соціальних комунікативних характеристик даного феномену в державно-управлінській діяльності у перехідному суспільстві. Узагальнено існуючі підходи та результати дослідження з даної проблематики. Виявлено низку малодосліджених теоретичних та практичних її аспектів. Розкрито певні протиріччя в дослідженні. Розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації функціонування механізму державного управління суспільством у перехідний період.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01rlmadu.zip

 

 

Игровая заданность рекламы [Электронный ресурс] / Е.Ю. Оленина // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 2. — С. 80-87. — Библиогр.: 4 назв. — рус.
Розглянуто ігрову специфіку реклами як особливого виду художньої творчості, а також закономірності й особливості впливу гри на споживача та її роль у комунікативному процесі.
Ключ. слова: реклама, игра, художественное творчество, эстетическое воздействие

text

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03oyudca.zip

 

Комунікативна методологія як основа розробки неконфронтаційних моделей етнополітики: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 [Електронний ресурс] / Р.А. Сирінський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с. — укp.
На підставі узагальнення та систематизації основних концепцій, що визначають місце і роль національної та етнічної ідентичності у життєдіяльності індивіда розкрито зміст положення про належність права на національну та етнічну ідентичність до невід'ємних прав людини у сучасному демократичному суспільстві. Доведено положення, що моделям етнополітики, що базуються на методологічних засадах фїлософії суб'єктивності, притаманна явна або прихована конфронтаційність. Виявлено можливості та межі застосування комунікативної методології через деталізацію змісту понять інтерсуб'єктивності, як необхідної форми міжнаціональних та міжетнічних відносин, як підгрунтя комунікації, що обумовлює її ціннісні нормативи, ідеальної комунікативної ситуації, як орієнтира для міжнаціональних дискурсів, для аналізу внутрішньонаціональних та міжнаціональних соціальних відносин.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02sranme.zip

 

Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 [Електронний ресурс] / М.В. Бутиріна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 16 с. — укp.
Розглянуто теоретичні засади масової комунікації (на прикладі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології"). Масив текстів, який раніше вивчався в хронікально-описовому аспекті, проаналізовано в контексті теорії комунікації. Методологія комунікативної репрезентації журналістського тексту, запропонована як доповнення до загальноприйнятого висвітлення історико-журналістського матеріалу, дає змогу в повному обсязі розглянути екстралінгвістичне "буття" публіцистичного виступу, розшифрувати не лише поверхневі значення, але й імпліцитно виражені. Ідентифіковано низку жанроутворювальних факторів публіцистики, а також виявлено метатекстові елементи, які є передумовою задовільного перебігу процесу комунікації.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01bmvpfp.zip

 

 

Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ (з досвіду сучасної преси ФРН): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 [Електронний ресурс] / Л.А. Мукомела; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2001. — 22 с. — укp.
Досліджено явища конкуренції та концентрації в журналістиці, їх вплив на ефективність діяльності друкованих засобів масової інформації (ЗМІ) на прикладі сучасної преси Німеччини. Визначено основні форми та методи конкурентної боротьби, способи досягнення рівня конкурентоспроможності видань і реалізації стратегічних факторів успіху, з'ясовано особливості комунікативної (публіцистичної) конкуренції. Підкреслено, що конкуренція обумовлює успішну діяльність друкованих видань за умов ринкової економіки, є надійним гарантом свободи преси, високого естетичного та змістового рівня видань. Доведено, що концентрація преси підсилює публіцистичну та фінансову ефективність ЗМІ, не впливає негативно на плюралізм і різноманітність друкованих видань. Наведено пропозиції щодо поліпшення якості видань, організації роботи та діяльності за умов ринку та прискорення інтеграції у міжнародний інформаційний простір.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01mladdz.zip

 

 

Комунікативно-прагматичний аспект іспанського законодавчого тексту: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 [Електронний ресурс] / М.С. Власенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с. — укp.
Вивчено процес створення цілісності та зв'язності іспанського законодавчого тексту на комунікативно-прагматичному рівні та визначено позамовні фактори, що впливають на відбір законодавцем мовних засобів для створення законодавчого документа. Проаналізовано структурну, семантичну та композиційну організацію іспанських законодавчих документів з урахуванням таких прагматичних складників, як адресант (відправник), адресат (отримувач), комунікативно-прагматична ситуація, контекст, пресупозиції та комуніктивно-прагматична настанова. Різновиди іспанських писемних законодавчих документів розглянуто за ієрархічною послідовністю - від Конституції (основного закону), адресатом якої є узагальнений отримувач-неспеціаліст, до постанов і декретів, де коло адресатів обмежене вузькими спеціалістами певної правової галузі. Виявлено повну залежність відбору мовних засобів адресантом від різновиду законодавчого документа.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01vmsizt.zip

 

Комунікативно-прагматичні аспекти текстотворення: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.15 [Електронний ресурс] / Т.В. Радзієвська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1999. — 33 с. — укp.
Проаналізовано текстотворення як вид мовної діяльності, описо комунікативні стратегії, що визначають різні аспекти формування тексту. Розроблено системний підхід до опису та моделювання процесу текстотворення з урахуванням культурно-лінгвістичного та соціолінгвістичного рівнів аналізу тексту. Встановлено, що за співвідношенням семантичної та прагматичної підсистем тексту в соціальній комунікації наведено текстові типи аналітичної та синтетичної організації. В аспекті діяльності суб'єкта текстотворення експліцитно розглянуто характер кореляцій між факторами текстотворення та прагматичними, семантико-синтаксичними, а також номінативними особливостями текстів, що репрезентують різні соціокомунікативні сфери (науковий текст, енциклопедія, довідник, спогади, щоденник та афоризм). З'ясовано, що комунікативна концепція автора у процесі текстотворення виконує функцію адаптаційного механізму та зумовлює варіювання текстового типу.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99rtvpat.zip

 

Комунікаційні системи епохи формування глобального суспільства: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 [Електронний ресурс] / Т.М. Шульга; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнарод. відносин. — К., 2001. — 16 с. — укp.
Досліджено вплив глобальних комунікаційних процесів на політичне життя суспільства і міжнародні відносини. Висвітлено дискурсивні питання щодо глобалізації, їх зміну протягом останніх десятиріч із розвитком політичної та соціальної думки. Систематизовано сучасні концепції глобалізації. На підставі історичного екскурсу продемонстровано залежність процесу глобалізації від розвитку комунікаційних технологій і систем. Розглянуто політичний аспект розвитку комунікаційних систем у контексті глобалізації та його перспективи. Проаналізовано державні стратегії входження до світового інформаційного суспільства, методи політичного, правового та соціального регулювання нових умов, що виникають внаслідок формування глобальних комунікаційних мереж.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01stmfgs.zip

 

 

Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 [Електронний ресурс] / О.О. Бєляков; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 1999. — 20 с. — укp.
На прикладі складових комунікації - преси і паблік рілейшнз, залучення досвіду України та Німеччини проведено порівняльний контент-аналіз провідних газет цих країн. Розглянуто екологічну складову національної політики та безпеки. Вперше в українському журналістикознавстві розроблено новий напрямок - екологічну журналістику та простежено її взаємозв'язок з екологічною політикою. Досліджено вітчизняну екологічну пресу. Обгрунтовано необхідність розвитку паблік рілейшнз для довкілля. Визначено механізми впливу українських та німецьких засобів масової інформації на екологічну діяльність держави. Викладено пропозиції стосовно поліпшення екологічної комунікації, вільного доступу до екологічної інформації та підвищення ролі екологічної політики.

text

http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99booiep.zip

 

 

Креативно-двигательные действия человека как объект социокультурного анализа и дидактического исследования (часть І) [Электронный ресурс] / С.В. Дмитриев // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 17. — С. 77-89. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
Розробка концепцій утворення XXI ст. в значній мірі пов'язана з тенденціями гуманізації і гуманітаризації, створенням умов для освоєння комунікативної і проектно-технологічної культури мислення і діяльності фахівця. Зазначено, що проектність, технологічність - визначальні властивості розумової і практичної діяльності людини. Комунікативністю пронизана наука, мистецтво, педагогіка, психологія людини. Однак у традиційній дидактиці дана проблема не знайшла ще достатнього висвітлення.
Ключ. слова: проектность, технологичность, коммуникативность, креативно-двигательные действия, антропные образовательные технологии

text

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02dsvrpi.zip

Категорія: Різне | Додав: Petrosem (12.01.2017) | Автор: Петро Семенович
Переглядів: 76 | Теги: публікації, комунікації, Список | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]